Voice-band

, sborová recitace básnického textu synkopickou technikou, rytmicky a intonačně se blížící hudbě.

Související hesla