Voiculescu Vasile

, rumunský básník, prozaik a dramatik. Psal osobitou lyriku filozofické, náboženské a mystické inspirace, např. Pîrga (Dozrávající plody), Poeme cu îngeri (Básně s anděly), Urcuş (Stoupání); ideál klasické harmonie naplnil ke konci života ve sbírce milostných sonetů, jimiž navázal na W. Shakespeara. V povídkách Povestiri (Příběhy), vydaných posmrtně ve dvou svazcích, vypráví tajuplné příhody zarámované do myticko-magické atmosféry (např. Šakuntala). Pokusil se o moderní pikareskní román Zahei Orbul (Slepý Zahei).