Voják

, příslušník ozbrojených sil ve stejnokroji.

Ottův slovník naučný: Voják

Voják, vojín, angl. soldier, fr., něm. a rus. soldat, it. soldato, pol. źołnierz, kdo slouží ve vojsku se zbraní v ruce, hlavně tedy ve vlastnosti bojovné, jako branný. FM.

Související hesla