Vojcechovský Sergej

, československý generál. Za 1. světové války vstoupil do československých legií a po válce s nimi přišel do Československa. V září 1938 patřil k odpůrcům mnichovské dohody. Byl jedním ze zakladatelů Obrany národa. Po válce byl odvlečen orgány NKVD do SSSR. Jeho další osud není znám.