Vojenská policie

, policejní sbor Armády ČR. Její působnost se vztahuje na vojáky v činné službě a na osoby, které se nacházejí ve vojenských objektech nebo páchají trestnou činnost spolu s vojáky nebo proti majetku armády.

Související hesla