Vojenské ústředí

, orgán ilegální Slovenské národní rady, vytvořený na jaře 1944 pro přípravu ozbrojeného povstání na Slovensku (v čele J. Golian). Po vypuknutí Slovenského národního povstání reorganizováno na velitelství 1. československé armády na Slovensku.