Vojenské zpravodajství

, zpravodajská služba Ministerstva obrany ČR; tvořena Vojenskou zpravodajskou službou a Vojenským obranným zpravodajstvím. Shromažďuje informace dotýkající se obrany ČR. Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje ministr obrany se souhlasem vlády.