Vojenský skanzen

, malá pevnost lehkého opevnění; nachází se v obci Smečno, poblíž zdi zámku. Jeden z mála zachovaných objektů tzv. Pražské čáry (VOP – vnější obrana Prahy) budovaných na obranu proti fašistickému Německu ve 30. letech. Stav pevnosti odpovídá vybavení a výzbroji v době mobilizace československé armády v září 1938. V budově obecního úřadu je vystavena stálá vojenskohistorická expozice fotografií, map, modelů bojové techniky a dalších exponátů.