Vojenství

, obor zahrnující všechny otázky vojenské teorie a praxe, které souvisí s organizací, přípravou, výcvikem a bojovou činností ozbrojených sil.

Ottův slovník naučný: Vojenství

Vojenství, vojenský stav a vše, co s ním souvisí, tedy vojenská povinnost, voj. služba, celkem skoro tolik co válečnictví, ale ve smyslu poněkud podřízenějším, hmotnějším, méně vědeckém. FM.

Související hesla