Vojnikov Dobri Popov

, bulharský dramatik. V Brăile založil 1866 první bulharský divadelní soubor. Látku k dramatům čerpal z historie i ze současnosti (Rajna knjaginja – Kněžna Rajna, Pokărštenie na Preslavskija dvor – Pokřtění Preslavského dvora). Psal i komedie (Krivorazbranata civilizacija – Špatně pochopená civilizace).

Ottův slovník naučný: Vojnikov Dobri Popov

Vojnikov D., soudobý spis. bulh., zakladatel bulh. literatury dramatické. Narodil se a vzdělával se v Šumně, ale z politických příčin bylo mu prchnouti do Rumunska. V Bukurešti založil první divadelní společnost bulhar., která těšila se podpoře četné tehdejší emigrace. S počátku společnost hrála překlady, ale potom Vojnikov jal se sám psáti hry rázu vlasteneckého, z nichž nejznámější jsou Velislava, bulharská kněžna (1870); Rajna; Falešná civilisace (1871) a j.

Související hesla