Vojnovič Vladimir Nikolajevič

, ruský prozaik a básník. Od roku 1980 žije v emigraci. Jeho nejznámější knihou je Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina (zfilmováno), ve které satiricky zesměšňuje sovětský totalitarismus; jeho pokračováním je Pretendent na trůn. V povídce Ivankiáda zesměšňuje byrokratické mechanismy přidělování bytů. Autor publicistických statí, shrnutých do knihy Cestou vzájemné korespondence, sbírky básní Píseň kosmonautů a povídky Dva kamarádi.