Vojska polní

, obce polní – stálé vojenské oddíly husitských svazů, jejichž jádro tvořili profesionální bojovníci. Existenci si zajišťovali vymáháním výkupného a kořistěním na statcích nepřátel. První vojska polní založil v roce 1423 Jan Žižka v rámci východočeského, pozdějšího sirotčího svazu; asi 1426 vznikla polní obec táborská. Politickým představitelem byl duchovní vůdce, vojenským vrchní hejtman. Sirotčí vojsko bylo rozbito v roce 1434 v bitvě u Lipan; část táborského vstoupila 1437 do služeb Zikmunda Lucemburského proti Turkům.

Související hesla