Vojsko chemické

, druh vojska pozemního, určený k plnění úkolů chemického zabezpečení, tj. jednak ochrany vojsk proti účinkům zbraní hromadného ničení, jednak ochrany vojsk při jejich užití.