Vojsko pozemní

, druh ozbrojených sil státu určený k vedení bojové činnosti na souši. Speciální označení vojsko pozemní se vytvořilo za 1. světové války; do té doby bylo označováno většinou jako armáda. Tak jako v minulosti i ve 20. stol. je rozhodujícím druhem ozbrojených sil, zejména v zemích bez zbraní jaderných; v důsledku rychlého vývoje technických prostředků se však v moderní válce neobejde bez spolupráce s ostatními druhy ozbrojených sil. V současné době je vojsko pozemní převážně tvořeno vojskem mechanizovaným, dělostřelectvem a vojskem raketovým, vojskem protivzdušné obrany, vojskem ženijním a vojskem spojovacím; nejužší kontakt udržuje s logistikou.

Související hesla