Vojsko protivzdušné obrany

, druh ozbrojených sil, který se vyčlenil v období mezi 1. a 2. světovou válkou a v průběhu 2. světové války; jeho hlavním úkolem je obrana před působením nepřátelského letectva vojenského, a to buď v rámci armády (vojsková protivzdušná obrana), nebo v rámci celého státního území (protivzdušná obrana státu). Původně bylo vojsko protivzdušné obrany tvořeno pouze protiletadlovým dělostřelectvem, hlásnou službou a vyčleněnými jednotkami letounů stíhacích. S vývojem radiolokační a raketové techniky k vojsku protivzdušné obrany přičleněny speciální jednotky vojska radiotechnického; dělostřelectvo bylo nahrazeno protiletadlovými střelami řízenými.

Související hesla