Vojsko spojovací

, druh vojska pozemního (navíc samostatná složka letectva vojenského a námořnictva válečného); v evropských armádách se osamostatnilo počátkem 20. stol. Vytváří spojovací uzly míst velení na operačním a strategickém stupni velení vojskům; k nim jsou zřizovány spojovací prapory, pluky a brigády již v době míru.

Související hesla