Vojsko tankové

, druh vojska pozemního, vytvořeného v období mezi 1. a 2. světovou válkou; svého vrcholu dosáhlo během 2. světové války, kdy se stalo hlavní údernou silou při průlomových operacích (zejména na východní frontě). Maximálního rozsahu dosáhlo vojsko tankové v armádě SSSR a v armádách jeho satelitů; po zavedení moderních zbraňových protitankových systémů jeho význam značně poklesl. V moderních armádách jsou v současnosti tankové jednotky plně integrovány do vojska mechanizovaného.

Související hesla