Vojsko ženijní

, druh vojska pozemního určený k plnění úkolů ženijního zabezpečení, tj. přípravy terénu bojiště (vzácněji celého válčiště) k bojové činnosti. Vytvářeno postupně od 17. stol. jako součást pěchoty (zákopníci), později převedeno k dělostřelectvu, od konce 19. stol. samostatný druh vojska. V současnosti je tvořeno průzkumnými, stavebními, pontonovými, zatarasovacími a jinými speciálními jednotkami.

Související hesla