Vojtašák Ján

, slovenský římskokatolický kněz, církevní hodnostář a klerikální politik. Od 1918 aktivní stoupenec Hlinkovy slovenské l’udové strany; 1939 – 45 místopředseda státní rady Slovenské republiky. 1951 odsouzen za údajnou protistátní činnost k 24 letům žaláře. 1963 podmíněně propuštěn, byl mu však zakázán návrat na Slovensko.