Vojtěch

, jméno slovanského původu. Znamená útěcha vojska.

Ottův slovník naučný: Vojtěch

Vojtěch, staročeské osobní jméno mužské, jež se překládá na něm. Adalbert odtud, že sv. Vojtěch,, byv biřmován od arcibiskupa magdeburského Adalberta, přijal jeho jméno.