Vojtěch Jan

, český matematik. Zabýval se elementární matematikou a didaktikou matematiky. Autor prací z teorie transformací a jejich grup, z teorie křivek šestého stupně a z projektivní geometrie. Autor soustavy středoškolských učebnic, zavedených na většině český středních škol a rovněž autor vysokoškolských učebnic.