Vojtěch Viktorin

, český odborník v oblasti fotochemie a vědecké fotografie. V odborných pracích se věnoval problémům změn chemických dějů v osvětleném asfaltu, vzniku solarizace fotodesky, vzniku latentního obrazu na deskách s pojidlem i bez pojidla, změnám v gradaci a citlivosti desek, způsobeným desenzibilací.