Vokabulář

, označení středověkých slovníků, věcných i jazykových; používalo se též označení thesaurus (tezaurus) nebo nomenclator.

Ottův slovník naučný: Vokabulář

Vokabulář, z lat., slovníček.