Vokální hudba

, hudba komponovaná pro lidské hlasy k sólovému nebo sborovému provedení s doprovodem nebo bez doprovodu hudebních nástrojů.

Související hesla