Vokáň

, diakritické znaménko nad písmenem o (ô) označující ve slovenštině dvojhlásku vyslovovanou uo.

Související hesla