Vokolek Vladimír

český básník. Katolicky orientován; od nábožensky exaltované poezie dospěl k postoji křesťana hledajícího pod tlakem materialistické skutečnosti prostor pro duchovní svobodu (Tolikrát obětovaná, Cesta k poledni, Kroužení). Z dalších sbírek, např. Exodus, Dětství, sbírka Ke komu mluvím dnes vyšla v Mnichově.