Volání

, výpočetní technika call – předání řízení programu jiné části programového kódu.