Volary

, město v jižních Čechách v okrese Prachatice, na Šumavě; 4 110 obyvatel (1999). Průmysl dřevozpracující, oděvní, potravinářský. Rekreační středisko, turistické východiště na Šumavu. – První zmínky roku 1359 o obci na Zlaté stezce. V 16. stol. se ve Volarech usadili pastevci z Tyrol a Štýrska. Město od roku 1871. – Barokní kostel z roku 1688 upraven v 18. a 19. stol. Dřevěné roubené domy alpského typu soustřeďují celé hospodářství do jednoho celku pod společnou střechu. Na okolních lukách dřevěné seníky. Muzeum.

Ottův slovník naučný: Volary

Volary (Wallern), město v Čechách (750 m n. m.) hluboko v Šumavě uprostřed vysokých vrchů, při žel. dr. Vodňany-Prachatice, v hejtm. prachatickém, má 365 d., 3208 obyv. n. (1900), far. kostel, hřbitovní kapli z r. 1709, 5tř. šk. obec. pro chl. a dív., měšť. chlap., stát. odbor. šk. pro průmysl dřevařský, průmysl. pokrač. šk., lékárnu, špitál, okr. soud, četn. stanici, pš., telegraf, měst. spořitelnu; 3 cihelny, továrnu na výrobu dřevěn. zboží, 7 pil, 5 mlýnů, měšť. pivovar, výrobu sodové vody, tkalcovnu, soustružnictví, truhlářství, výroční trhy a opodál dobývání rašeliny. Asi 1/2 hod. kostel sv. Magdalény (890 m n. m.) z r. 1754. Hlavní zaměstnání obyvatelstva je výroba dřevěného zboží. Volary jsou starého založení. R. 1506 jmenují se městečkem s měst. erbem: ve stříbrném štítě na zeleném trávníku čtyři rostoucí jedle přirozené barvy. Roku 1863 město lehlo popelem i s kostelem, farou a školou. Nynější majetník statku volarského jest Adolf kníže ze Schwarzenberka.Okr. soud volarský má 13.983 km2, 907 d., 23 obyv. č., 7264 n., ze 7326 přít. obyv.: 7323 katol.,1ev., 2 žid., 3553 muž., 3768 žen. (1900).

Související hesla