Volatilita

, kolísavost, těkavost; ekonomie výše a frekvence změn ceny (kursu) finančního instrumentu nebo úrokové míry.

Související hesla