Volby primární

, volby organizované politickou stranou, v nichž mají být vybráni kandidáti, kteří budou moci kandidovat ve volbách v národním měřítku. Tímto způsobem jsou voleni kandidáti na prezidenta USA ve většině států USA; voliči rozhodují mezi několika představiteli jedné nebo druhé strany, kteří aspirují na prezidentský úřad, nebo jejich voliteli. V tzv. otevřených volbách primárních může hlasovat každý volič pro budoucího kandidáta kterékoliv strany, v tzv. uzavřených volbách primárních hlasuje pouze pro kandidáta té strany, ve které je sám registrován.

Související hesla