Volební číslo

, metoda určování počtu křesel, která se přidělí jednotlivým kandidátkám při uplatňování volebního systému poměrného zastoupení (viz též systém volební). Pro celé území státu je zákonem stanoven počet hlasů nutný k tomu, aby kandidátní listina měla právo na poslance (např. 50 000 hlasů). Kolikrát je tento počet, tzv. číslo volební, obsažen v celkovém počtu hlasů, kterého dosáhla ta která kandidátka, tolik poslanců jí bude přiděleno. Viz též kvocient volební.

Související hesla