Volební geografie

, metoda snažící se zjistit vztahy mezi rozdělováním hlasů ve volbách a jistými sociálně ekonomickými, politickými, geografickými nebo historickými charakteristikami v rámci územních jednotek. Rozvinuta zejm. ve Francii (zakladatel André Siegfried); v USA má spíše podobu sociologie volební.

Související hesla