Volební kapitulace

, podmínky, které byly předkládány panovníkovi před korunovací. Panovník je měl nastoupením přijmout a přísahat na ně. V Německu byly poprvé předloženy Karlu V. v roce 1519. V Polsku se volební kapitulace nazývaly pacta conventa.