Volební kvocient

, v proporčním systému volebním jedna z metod, jak určit počet křesel, která se přidělí jednotlivým kandidátním listinám. Kvocient volební se získá, když se v každém volebním obvodu dělí celkový počet odevzdaných platných hlasů celkovým počtem poslanců, kteří mají být v daném obvodu zvoleni. Kolikrát je tento kvocient volební obsažen v počtu platných hlasů odevzdaných pro tu kterou kandidátku, tolik poslaneckých křesel (mandátů) ta kandidátka získá. Viz též číslo volební.

Související hesla