Volební zákon 1907

, uzákonění všeobecného rovného hlasovacího práva v Předlitavsku; v platnost vstoupilo 26. 1. 1907 sankcí císaře Františka Josefa I. Každému národu byl přičleněn určitý počet volebních okresů. Hlasovací právo bylo přiznáno všem mužům starším 24 let se stálým bydlištěm. První volby na základě rovného hlasovacího práva proběhly v Předlitavsku 14. a 23. 5. 1907.