Volek Jaroslav

, český hudební vědec a estetik. Po 1970 bez možnosti pedagogického působení a publikační činnosti. Z publikací: Theoretické základy harmónie z hl'adiska vedeckej filozófie, Kapitoly z dějin estetiky, Modalita a její formy z hlediska hudební teorie, Struktura a osobnosti hudby a další.