Volha

, rusky Volga – řeka v evropské části Ruska; délka 3 531 km (nejdelší v Evropě), plocha povodí 1 360 000 km2, průměrný průtok 7 700 m3/s. – Pramení ve Valdajské vrchovině, teče k východu a jihu Východoevropskou rovinou, ústí deltou do Kaspického moře. Celý tok má nížinný charakter; na středním toku šířka 600 – 2 000 m, hloubka do 12 m. Horní tok v zimě zamrzá. Na dolním toku ztrácí část vody (výpar, zavlažování). Hlavní přítoky Kama a Samara zleva, Oka zprava. – Nejvýznamnější vodní cesta Ruska, splavná 3 400 km; doprava dřeva, obilí, stavebního materiálu a ropy. Průplavy spojena s okolními toky (Don) a s Baltským mořem, Bílým mořem a Azovským mořem. Řada velkých vodních nádrží s hydroelektrárnami (Rybinská, Nižegorodská, Čeboksarská, Samarská, Saratovská a Volgogradská).

Související hesla