Volitel

, osoba, která volí členy zastupitelských sborů a další volené funkcionáře ve státech, kde se konají nepřímé volby. Volitelé jsou voleni přímo občany. Systém volitelů (tzv. elektorů) se uplatňuje např. při volbě prezidenta USA (viz též volby primární).

Související hesla