Vollard Ambroise

, francouzský mecenáš. Obchodník s uměním; proti všeobecnému konformnímu vkusu podporoval moderní malíře (P. Cézanne, impresionisté, P. Picasso, fauvisté aj.). Často svými uměleckými přáteli portrétován (P. Cézanne, A. Renoir, P. Picasso aj.). Vydavatel ilustrovaných bibliofilií. Autor Nového vtělení Otce Ubu, Vzpomínek obchodníka s obrazy a monografií uměleckých přátel.