Volná cena

, označení pro cenu utvářející se na trhu při volné nabídce a poptávce mimo ceny centrálně nebo jinak autoritativně regulované; může to být nejen cena zboží a služeb, ale i cena práce (mzda), peněz a kapitálu (úrok) a deviz (kurs).