Volná dráha částice

, dráha, kterou urazí částice (molekula) plynu mezi dvěma po sobě následujícími srážkami s jinou částicí. Protože se molekuly plynu neustále chaoticky pohybují, mění se jejich vzájemné vzdálenosti a tedy i délka volné dráhy. Proto se zavádí střední hodnota této délky, nazvaná střední volná dráha. Střední volná dráha závisí na tzv. účinném průřezu molekuly a na tlaku plynu, jemuž je nepřímo úměrná.

Související hesla