Volná kombinovatelnost

, genetika kombinační vztah alel genů v gametách heterozygota; princip kombinovatelnosti alel, podle kterého může při vzájemném křížení vícenásobných heterozygotů (tzv. polyhybridů) vznikat tolik zygotických kombinací, kolik je teoreticky možných matematických kombinací mezi vzájemně nezávislými veličinami. Viz též genová vazba, Mendelovy zákony.

Související hesla