Volnoostní

, Gasterosteiformes – řád ryb z podtřídy paprskoploutvých. Zahrnuje devět rodů s 10 druhy; většinou malé ryby, obývající mořské, brakické i sladkovodní vody. Dosahují délky do 16 cm; mají protáhlé tělo, silně zúžené v ocasní části. Některé druhy mají na bocích kostěné destičky, jiné jsou holé. Před hřbetní ploutví mají několik volných ostnů. V době rozmnožování stavějí hnízda. Chovány v akváriích, např. koljuška tříostná; místy byla v ČR vysazena do volné přírody.

Související hesla