Volný kurs

, pohyblivý kurs, flexibilní kurs – měnový kurs, který vzniká na devizových trzích vlivem nabídky a poptávky, nedochází-li k intervencím vlád. Opakem je pevný kurs, stanovený buď vládou, či centrální bankou v závislosti na regulaci dovozu a vývozu zboží, nebo mezinárodními finančními institucemi.

Související hesla