Volný oběh zboží

, neomezovaný oběh zboží dovezeného a řádně procleného nebo propuštěného bez vyměření cla, a tím nacionalizovaného. Podmíněný volný oběh je oběh zboží propuštěného bez vyměření cla nebo za snížené clo s výhradou, že bude použito pro určitý účel, na nějž je zvýhodnění vázáno. Opak vázaný oběh zboží.