Volný pád

, pohyb hmotného bodu v homogenním tíhovém poli ve vakuu, je-li vypuštěn nulovou počáteční rychlostí vzhledem k Zemi. Při volném pádu se hmotný bod pohybuje přímočarým, rovnoměrně zrychleným pohybem, jehož zrychlení je rovno tíhovému zrychlení (lze-li zanedbat setrvačnou Coriolisovu sílu).

Související hesla