Volný trh

, trh, na němž cedulová banka prodává a nakupuje v rámci tzv. politiky volného trhu cenné papíry a další hodnoty na vlastní účet. Použití označení volný trh má zdůraznit, že k uzavírání obchodů s cedulovou bankou na tomto trhu mají v podstatě přístup všichni účastníci trhu (banky a příležitostně i nebanky). Transakce s cennými papíry, které cedulová banka neprovádí na vlastní účet, nýbrž na příkaz a na účet veřejných emitentů, nepatří mezi obchody volného trhu.

Související hesla