Volný verš

, verš moderní poezie, který není omezen (normován) žádnými pravidly, pokud jde o počet slabik či o uspořádání přízvuků (viz též metrum). Nositelem rytmu je především intonace, dále opakování syntaktické, lexikální a tematické. Volný verš se vyznačuje zejména přesahem. Průkopníky volného verše byli např. W. Whitman, v české literatuře O. Březina.

Související hesla