Volonté générale

, francouzsky všeobecná vůle; základní pojem teorie smlouvy společenské J.-J. Rousseaua. Státní moc vzniká dohodou občanů a lid má právo tuto dohodu zrušit v případě, že ji vláda zneužívá.