Volovec

, Buphthalmum – rod dvouděložných rostlin z čeledi hvězdnicovitých. Jsou známy dva druhy, oba rostou v Evropě. V ČR roste volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium); je chráněný.

Ottův slovník naučný: Volovec

Volovec, bot., viz Buphthalmum.

Buphthalmum L., volské oko či volovec, rod rostlin z řádu složnokvětých (Compositae Vaill.) a čeledi chocholičnatých (Corymbiferae Juss.) s květy krajními jazykovitými, jednořadými a samčími terčovými, trubkovitými samičími, prašníky nepatrně ocasatými, nažkami květů jazykovitých trojbokými, úzce křídlatými a bezchmyrnými, terčových smačklými s chmýrem skládajícím se z krátkých, dřípatých plev. Po celé Evropě střední a jižnější rozšířen jest jak v pahorkatinách, tak i na horách vytrvalý druh bolovec salicifolium L., mající lodyhu přímou, až 0,5 m vys., jednoduchou nebo větevnatou s jednotlivými, velikými, žlutokvětými úbory na koncích; listy má podlouhle kopinaté, pýřité, slabě zubaté. Lid neprávem bylinu tuto pokládá za dobrý lék proti uštknutí hadímu a kousnutí pominutých psů. Vs.